mctl


 

MCTL - Home

Welkom bij MCTL (Managing Computer Technology Library), het framework voor optimale inzet van ICT (hoewel hier bij voorkeur de term computertechnologie wordt gebruikt). Op deze site vindt u een beschrijving van het hele model met vele praktijkvoorbeelden. Daarnaast zijn er artikelen en andere nuttige informatie over het gehele toepassingsgebied van computertechnologie te vinden. De doelstelling van de site is eenvoudig: ervoor te zorgen dat ook in uw bedrijf en bedrijfsprocessen uit computertechnologie wordt gehaald wat erin zit.

Actueel nieuws

2017-02-01: Versie 1.4 is uit! In deze versie is het certificeringstraject, van foundation tot expert niveau gecompleteerd. Uiteraard zijn weer voorbeelden en uitbreidingen toegevoegd. Download hier de nieuwe versie.

2016-08-24: Vrijgave versie 1.3. Focus in deze versie ligt op certificering. Met ingang van deze versie is het mogelijk om te certificeren op foundation niveau. Versie 1.4 (releasedatum 1-2-2017) zal ook het advanced en expert level omvatten waarmee het certificeringstraject compleet wordt. Download hier de nieuwe versie.

2016-05-23: Van versie 1.2 staan nu ook, gratis en vrij te gebruiken, alle slides ter beschikking. Download ze op deze pagina.

2016-02-01: Versie 1.2 is uit met wederom uitgebreidere beschrijvingen, nieuwe voorbeelden en meer. Download hier de nieuwe versie.

2015-11-09: Complexiteit ligt altijd op de loer. In de video: Waarom is eenvoud niet eenvoudig? wordt aangegeven hoe eenvoud is te bereiken en behouden.

2015-10-27: Eenvoud is een lovenswaardig streven, en daarom een van de uitgangspunten van MCTL. In de video over Ockhams scheermes wordt dit uitgangspunt nog eens belicht.


Doel MCTL

Het doel van MCTL is in één zin te vatten in:

MCTL ondersteunt een optimale inzet van computertechnologie in organisaties

Waarbij:
  1. MCTL: de afkorting van het framework die staat voor Managing Computer Technology Library: een set beschrijvingen,

  2. ondersteunt: MCTL is een hulpmiddel en geen doel op zichzelf,

  3. een optimale inzet: er wordt gestreefd naar een optimum, dus geen maximum, waarbij het optimum afhangt van de organisatie, de stand van de techniek (computertechnologie), de omstandigheden, de omgeving van de organisatie, de fase waarin de organisatie zich bevindt etc.,

  4. van computertechnologie: alle componenten waarmee op elektronische wijze data kunnen worden opgeslagen en bewerkt, zoals computerhardware, randapparatuur, software, en databases,

  5. in organisaties. Met een organisatie wordt bedoeld: een geheel waarin op zakelijke wijze gedefinieerde doelstellingen worden bereikt,
MCTL zorgt er aldus voor dat precies de juiste computertechnologie in de organisatie ter beschikking komt (waarbij zowel de lange, middellange en korte termijn in het oog wordt gehouden), en dat deze computertechnologie vervolgens operationeel ook precies goed in de organisatie wordt gebruikt.


Het framework

Schematisch ziet MCTL er als volgt uit:

MCTL - basisschema

(klik op het schema om het te vergroten)


Opzet van de website

Op deze website is een gehele uitleg van het model te vinden alsmede allerlei uitwerkingen. Het principe is hierbij is: online-first, waarbij alles zoveel mogelijk compleet op de site wordt geplaatst. Natuurlijk is het ook mogelijk om MCTL op papier te lezen, maar dat is altijd een afgeleide van de informatie op deze website.

Leeswijzer

U kunt in principe op uw eigen manier rondsnuffelen op de website. Toch willen we u met name wijzen op de uitgangspunten die zijn gehanteerd. Door deze door te kijken ontstaat waarschijnlijk makkelijker begrip voor het uitgewerkte model. In het model zijn talloze activiteiten te vinden, die in taakgebieden en taakclusters zijn samengebracht. Op die manier is een bepaalde samenhang tot stand gebracht. U kunt gerust alleen het onderdeel bekijken waar uw interesse het meest naar uitgaat of waar u zelf in de praktijk het meest mee te maken heeft.

Opmerkingen / verbeteringen / aanvullingen ?

Heeft u een opmerking, verbetering of aanvulling op bovenstaande? Graag! Meldt het hieronder.
Vanwege spam wordt hieronder gevraagd om een antispamcode. Vul in dit veld het getal: 89467 in.
 
Antispam code (zie boven)  
Huidige tekst:  
Verbetering / aanvulling:  
E-mail (indien contact gewenst):  
 

Creative Commons Licentie
MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk van www.mctl.nl.

2011-2017 Tot Z Diensten BV - Contactgegevens