FAQ

Op deze bladzijde kunt u veel gestelde vragen en antwoorden terugvinden.

Waar staat MCTL voor?

MCTL staat voor Managing Computer Technology Library. De naam staat precies voor wat het is; een bibliotheek met informatie over toepassing en beheer van computertechnologie. Aan de klant (gebruikerszijde) wel te verstaan. Daar wordt computertechnologie immers ingezet en leidt als het goed is tot aantoonbare resultaten. Daarmee is MCTL het functionele verlengstuk van wat vaak IT wordt genoemd, waar software, hardware en databases inclusief bijbehorende support centraal staan. Maar voor een goede oplossing in beeld komt, hoort er natuurlijk eerst een duidelijk omschreven behoefte te bestaan. En juist op dat laatste terrein beweegt MCTL zich.

Wat zijn de verschillen tussen MCTL en BiSL?

Beide frameworks hebben als doelgebied de toepassing van computertechnologie binnen bedrijfsprocessen, aan de klantzijde dus. BiSL is een framework dat daarbij sterk berust op procesmatig werken. MCTL gaat een stap verder en heeft naast procesmatig werken, wat uiteraard slechts een middel is, doelgericht werken als uitgangspunt. Niemand wil immers processen, maar iedereen wil resultaten, doelen behalen. In de pagina MCTL – uitgangspunten is de complete set uitgangspunten op een rij gezet.

Daarnaast is de tijd sinds het ontstaan van BiSL in 2005 ook (hard) voortgeschreden). MCTL volgt de ontwikkelingen strak en heeft de nieuwste inzichten en oplossingen in het framework verwerkt. Ook de komende jaren is dat het geval, de update frequentie zal dus hoger liggen dan bij BiSL het geval en daarmee wordt de blijvende toepasbaarheid gewaarborgd.

Tot slot is MCTL het enige framework dat werkelijk Public Domain is. Van BiSL wordt dat ook vaak gesuggereerd, maar het is in werkelijkheid niet het geval. Daarmee wordt het vrije gebruik op wat langere termijn bedreigd. Het is ook een van de redenen van het ontstaan van MCTL.

Waarom is MCTL verschenen, we hebben toch al BiSL?

BiSL was in 2005 de eerste op dit gebied, en ontstaan door een aantal bestaande Best Practices samen te voegen. In de afgelopen jaren heeft BiSL er absoluut toe bijgedragen dat het gebied meer aandacht heeft gekregen en is geprofessionaliseerd. Daarvoor is het te prijzen. Echter, het is natuurlijk een slechte zaak om te moeten kiezen uit BiSL of… BiSL. Bovendien raakt BiSL steeds meer vercommercialiseerd doordat de stichting die BiSL zou moeten beheren, stichting ASL BiSL Foundation, spijtig genoeg steeds meer een commerciele koers is gaan varen. Daarmee wordt het vrije gebruik van BiSL bedreigd. MCTL bevindt zich als framework geheel in het Public Domain en kan dus zonder kosten, toestemming of wat ook, altijd en door iedereen worden gebruikt, nu en in de toekomst. Tot slot is de tijd dat modellen maar eenmaal in de heel veel jaar moeten worden aangepast voorbij. MCTL is gebaseerd op de laatste inzichten en wordt tweemaal per jaar geactualiseerd.

Moet ik kiezen tussen MCTL en BiSL?

Dit is een verkeerde vraag. U moet niet kiezen tussen MCTL en BiSL, u moet kiezen voor uw eigen bedrijf. En kunt u daar (onderdelen van) MCTL gebruiken, dan moet u dat doen. En als u (onderdelen van) BiSL kunt gebruiken, dan moet u dat ook doen. En uiteraard, als beide bruikbaar zijn, neem dan gewoon een mix van beide. Maar neem nooit MCTL of BiSL als uitgangspunt, het zijn beide “slechts” hulpmiddelen om binnen uw eigen bedrijf iets georganiseerd te krijgen.

Waarom spreekt MCTL niet over IT, informatievoorziening, informatiesystemen etc.?

MCTL is van mening dat de toepassing van computertechnologie niet altijd leidt tot informatiesystemen. Natuurlijk zijn veel toepassingen van hard- en software uiteindelijk wel te kenschetsen als pure informatiesystemen, bijvoorbeeld in administratieve processen bij banken en verzekeringsmaatschappijen.
Maar neem bijvoorbeeld een softwarepakket waarmee een fotograaf trouwfoto’s kan bijwerken, of van leuke effecten kan voorzien. Het is toch meteen duidelijk dat dit een heel aardige toepassing van computertechnologie is. Waarmee de fotograaf zich wellicht kan onderscheiden, en er ook extra geld mee kan verdienen. Maar is dit nu een informatiesysteem? Natuurlijk niet. In dit geval is computertechnologie eenvoudigweg een goede tool, met een duidelijk gebruiksnut. Er bestaan inmiddels heel veel soorten tools gebaseerd op computertechnologie en die kunnen uitstekend worden gebruikt om binnen een organisatie producten en diensten te verbeteren, verrijken, goedkoper te produceren etc. Met andere woorden: Computertechnologie als pure tool kan buitengewoon zinvol zijn voor organisaties.

Daarom wordt binnen MCTL consequent een term gebruikt die dekkend is voor het hele spectrum van toepassing van hardware, software en bijbehorende databases: computertechnologie.