Ontstaan van MCTL

Het basisidee voor MCTL (Managing Computer Technology Library) is in 2007 ontstaan, in de periode 2011 – 2014 verder uitgewerkt en uiteindelijk is versie 1.0 in 2015 publiek beschikbaar gekomen. Het resultaat van deze uitwerking, en alles wat daarna aan het model is uitgebreid en verbeterd is op deze website te vinden. Hieronder kunt u meer lezen over de beweegredenen en de manier waarop het model is uitgewerkt en verder zal worden aangepast.

Ontstaan MCTL

De basis van MCTL is gelegd in 2007. In 2011 is de uitwerking in een stroomversnelling gekomen en uiteindelijk in 2015 voor de buitenwereld beschikbaar gesteld.

Reden van ontstaan is dat bij toepassing van computertechnologie zeker al veel resultaten zijn geboekt, vooral aan de kant van de IT-organisatie (intern/ extern). Als het gaat om inzet van computertechnologie, dan is vanzelfsprekend veruit te grootste winst te halen in de gebruikersorganisatie; optimaal werken met de ter beschikking staande technologie, perfecte aansluiting op werkprocessen, een vloeiende invoering van nieuwe, innovatieve technologie…..het loopt toch vaak niet op rolletjes. MCTL geeft invulling aan een precies juiste inzet van computertechnologie: niet teveel, niet te weinig, niet op de verkeerde plaats of het verkeerde moment: maar precies goed. Dat dat nog niet zo eenvoudig is voelt u waarschijnlijk zelf al aan.

Er bestaat toch al BiSL? Waarom nog een model?

Er zijn verschillende redenen om naast BiSL, een model dat ook is toegespitst op het functionele domein, een tweede model te introduceren.

Ten eerste is het natuurlijk altijd een slechte zaak te moeten kiezen uit BiSL of… BiSL. Een monopolie, van wat of van wie ook, is altijd een slechte zaak.

Ten tweede stamt de oorsprong van BiSL uit het einde van de jaren 90 van de vorige eeuw. In 2005 is BiSL uiteindelijk verschenen, maar de wereld draait ondertussen gewoon door. Nieuwe inzichten kunnen natuurlijk worden verwerkt in BiSL, maar vooralsnog lijkt het beter een nieuw model, dat vanaf de grond opnieuw is opgebouwd, te introduceren. Zonder natuurlijk waardevolle elementen te verliezen!

Ten derde is BiSL geen Public Domain. Dat is wel altijd gesteld, maar nu BiSL een succesnummer lijkt te worden, komen er helaas allerlei commerciele duveltjes uit het doosje. Onder andere allerlei rondzwervende auteursrechten worden opeens geclaimd. Het hele gebied van toepassing van computertechnologie, of zoals u wilt informatietechnologie, verdient echter een model dat geheel vrij is en waar geen enkele organisatie of commercieel bedrijf, ook niet na verloop van jaren, opeens allerlei claims op kan leggen. Daardoor blijft het ook in de toekomst mogelijk te blijven doorontwikkelen, en is het zeker dat kennis die door veel mensen en bedrijven in één model is samengebracht vrij is en blijft.

Doorontwikkeling model

Een model is uiteraard niet statisch. De wereld verandert, inzichten veranderen… MCTL wordt daarom met regelmaat aangepast. Niet direct in het hoofdmodel, dat is vrij stabiel, maar wel in de uitwerkingen ervan.

Een groep bedrijven en individuen werkt mee aan deze verdere uitbouw van het model. De resultaten zijn te vinden op deze website. Alles wat door iedereen op deze wijze wordt bijgedragen is ook weer Public Domain, en daardoor ook door iedereen vrij te gebruiken. Zo helpen bedrijven en individuen elkaar om het hele vakgebied verder te ontwikkelen en professionaliseren. U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd een kleinere of grotere bijdrage te leveren: Klik hier voor meer informatie .