Ook bijdragen aan MCTL?

Op deze pagina is te vinden hoe u ook uw steentje kunt bijdragen aan de verder ontwikkeling van MCTL en daarmee het bijbehorende vakgebied. Daarmee komen we tenslotte met zijn allen verder! Er zijn wel enkele, heel logische, voorwaarden aan verbonden. Tot slot het antwoord op de vraag: “What’s in it for me?”.

Hoe kan ik of mijn bedrijf ook bijdragen?

Dat kan op verschillende manieren:

  • Door eenvoudigweg te reageren op de inhoud van een pagina: onderaan elke pagina is een reactiemogelijkheid te vinden.
  • Door het aanleveren van Best Practices; uitwerkingen van concrete, goed functionerende werkwijzen etc., die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.
  • Financiele bijdragen. Hoewel de stichting die MCTL beheert, met weinig geld toe kan, worden vrijwillige financiele bijdragen altijd gewaardeerd.

We verwelkomen elke inhoudelijke bijdrage, maar niet alles kan worden opgenomen en (soms) ook niet precies in de vorm waarin het is aangeleverd. De website is geen plaats voor vrije meningen en reacties, maar een plaats om het vakgebied verder te helpen door MCTL en de uitwerkingen daarvan op de website steeds verder uit te breiden en verbeteren. Bijv. een bijdrage als “Dit is niet goed” helpt dan natuurlijk niet, maar “Er staat nu xxx, dat zou beter yyy kunnen zijn vanwege zzz”, helpt wel.

Voorwaarden voor bijdragen

MCTL is geheel Public Domain, wat wil zeggen dat er geen auteursrechten of andere claims kunnen worden gelegd op het materiaal. Het is een van de krachtigste manieren om gebruik te stimuleren, en ook ervoor te zorgen dat niet na jaren opeens toch licentie- of andere kosten uit de hoge hoed worden getoverd. Maar het betekent ook wel dat bij elke bijdrage u expliciet moet afzien van auteursrecht claims, en u er ook op moet rekenen dat uw bijdrage verder kan worden bewerkt en door vele anderen wordt gebruikt (wellicht ook uw concurrenten).

Naamsvermelding wordt op deze site alleen maar gedaan met uw werkelijke (bedrijfs)naam, pseudoniemen worden niet vermeld. Uiteraard kan een bijdrage ook anoniem worden gedaan.

What’s in it for me?

De vraag “What’s in it for me?” klinkt misschien wat egoistisch, maar is toch altijd relevant. Het antwoord kan divers zijn, u kunt denken aan het volgende:

  • U bent ZZP-er, en wilt uzelf en uw werk meer voor het voetlicht te brengen. Door een bijdrage te leveren wordt u vervolgens genoemd op de site, in publicaties…
  • U hebt een bedrijf en gebruikt computertechnologie in uw bedrijfsprocessen: door de moeite te nemen uw ervaringen te delen geeft u anderen de kans daarop te reageren en krijgt u gratis verbeteringen
  • U bent een opleider, en door de ervaringen van de cursisten worden de cursussen inhoudelijk sterker en interessanter: u wordt genoemd op de site, in publicaties… U helpt natuurlijk dan ook uw collega-opleiders / concurrenten, maar uiteindelijk wordt iedereen er beter van
  • U bent een persoon, werkzaam in het vakgebied en wilt best uw ervaringen delen, zonder er meteen iets voor terug te verwachten…

Moeten we het altijd eens zijn of worden?

Het is typisch Nederlands: polderen. En je kunt er ver mee komen, eerlijk is eerlijk. Maar bij de ontwikkeling en uitbouw van een model als MCTL moeten scherpe keuzes worden gemaakt. En heldere. Dat staat wel eens op gespannen voet met het streven iedereen het iedereen naar het zin te maken. Bij de ontwikkeling van het model en de doorontwikkeling dus ook, is flink gestreden. Voor de beste oplossing, voor de beste beschrijving. En nog steeds kan altijd alles beter, daar zijn we van overtuigd. Vaak gaat dat er heel gemoedelijk aan toe, maar soms wordt er ook gestreden op het scherpst van de snede. En dat hoort er echt bij. Maar we spelen altijd op de bal, nooit op de man.