Termenlijst

Hierna volgt een lijst met alle termen met omschrijvingen die binnen MCTL worden gebruikt.

MCTL – Termenlijst op alfabet

AS – Applicatie support: Alle taken voor de uitvoering van de applicatieve ondersteuning van de inzet van computertechnologie in een organisatie. Het betreft hier dus de applicaties, de software. ASL kan worden gebruikt om een en ander in te vullen. Zie ook FS en IS.\

ASL – Application Services Library. Framework bestaande uit een processen die het gebied applicatiemanagement beschrijft.

BiSL – Business Information Services Library. Framework bestaande uit een set processen die het gebied Business Informatiemanagement beschrijft.

CT – Computertechnologie. Het geheel van hardware, software en databases wat in bedrijfsprocessen kan worden ingezet om bedrijfsdoelen te verwezenlijken. Computertechnologie wordt dus met name niet alleen gezien als technologie om informatiesystemen mee te bouwen, dit is binnen
MCTL slechts één van de mogelijkheden die computertechnologie biedt.

FS – Functioneel support: Alle taken voor de uitvoering van de functionele ondersteuning van de inzet van computertechnologie in een organisatie. Al deze taken zijn in het MCTL-framework terug te vinden. Zie ook AS en IS.

FSM – Functional Service Management: een methodiek die een praktische uitwerking van de omvangrijke set BiSL-processen geeft. Is verbonden met ISM

IS – Infra support: Alle taken voor de uitvoering van de infrastructurele ondersteuning van de inzet van computertechnologie in een organisatie. Het betreft hier dus de hardwarecomponenten. Veelal wordt ITIL gebruikt om een en ander in te vullen. Zie ook AS en FS.

ISA – Information Service Agreement; set afspraken tussen de business en Functioneel support . Term is afkomstig uit FSM

ISM – Integrated Service Management: Een methodiek die een praktische uitwerking van de zeer omvangrijke set ITIL-processen geeft. Is verbonden met FSM

ITIL – Information Technology Infrastructure Library. Verzameling Best Practices, vertaald in een aantal proccesen die tezamen Service Management gezien vanuit een IT-organisatie vormgeven.

KPI – Key Performance Indicator

KSF – Key Succes Factor

Lean – Lean is een aanpak om verspilling tegen te gaan: Alles wat niet bijdraagt aan gedefinieerde doelen moet worden geschrapt
Leverancier Binnen MCTL wordt een leverancier altijd als een externe partij gezien. Interne applicatie en infra support zijn collega’s waarmee wordt samengewerkt en daarmee is dus geen klant-leverancier verhouding.

MCTL – Managing Computer Technology Library. Framework voor de optimale inzet van computertechnologie (hardware, software, databases) in een organisatie
PDC Product-Diensten Catalogus. Opsomming van alle producten en diensten (services) die vanuit infra, applicatie en functioneel support aan de gebruikersorganisatie kunnen worden geleverd. Het is de menukaart waaruit elke onderdeel van de gebruikersorganisatie haar eigen keuze kan maken

SLA – Service Level Agreement; set afspraken tussen gebruikers en de IT-organisatie