Het model

MCTL is een model waarin het hele functionele gebied, het gebied van toepassing van computertechnologie, wordt beschreven. Alle uit te voeren taken zijn geordend in een aantal taakgebieden. Deze taakgebieden zijn op hun beurt weer samengebracht in een aantal taakclusters.

Ordening binnen het model

Het model is een drielaags-model:
  1. Taakclusters
  2. Taakgebieden
  3. Taken

Visueel is dit als volgt weer te geven:

Het framework

Schematisch ziet MCTL er als volgt uit:

Hieronder wordt eerst kort geschetst welke taakclusters er zijn. Indien u doorklikt kunt per taakcluster de taakgebieden bekijken. Binnen de taakgebieden zijn tot slot de taken terug te vinden.

Operationeel support

Operationeel support is het taakcluster waarin alle taken worden beschreven die binnen MCTL zorgen voor het dagelijks gebruik van computertechnologie. Er wordt hier dus nadrukkelijk niets gewijzigd aan de technologie, dat vindt plaats in het taakcluster Change support.
Meer…

Change support

Change support is het taakcluster waarin alle functionele aanpassingen aan de computertechnologie (software, hardware, databases) en gerelateerde werkprocessen (instelling parameters, configuratie van software) gestructureerd worden uitgevoerd. Veel taken hiervan liggen op het terrein van de techniek. Hier wordt nadrukkelijk de functionele invalshoek genomen, maar vanzelfsprekend wel afgestemd met de in de techniek uit te voeren werkzaamheden.
Meer…

Tactisch support

Tactisch support is het taakcluster waarbinnen in twee taakgebieden de taken worden beschreven die dienen te worden uitgevoerd om op jaarbasis het gebruik van computertechnologie op het juiste spoor te houden.
Meer…

Strategisch support

Het taakcluster Strategisch support draagt er zorg voor dat op lange termijn (3-5 jaar) de optimale inzet van computertechnologie in bedrijfsprocessen blijft gewaarborgd.
Meer…

Management support

Het afrondende taakcluster in MCTL is Management support. Managen kan in zijn algemeenheid altijd op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. Dit geldt zowel voor de besturing van een Italiaanse ijssalon, als een verzekeringsmaatschappij als ook het managen van de inzet van computertechnologie in welke organisatie ook. Deze drie elementen zijn daarom in precies drie taakgebieden binnen dit taakcluster terug te vinden.
Meer…