Strategisch Support

Het taakcluster Strategisch support draagt er zorg voor dat op lange termijn (3-5 jaar) de optimale inzet van computertechnologie in bedrijfsprocessen blijft gewaarborgd.

Introductie

In het taakcluster Strategisch support worden de huidige bedrijfsprocessen en de huidige computertechnologie met name afgezet tegen de verwachte ontwikkelingen in beiden. Aldus ontstaat een beeld van de veranderbehoefte binnen de bedrijfsprocessen in de komende jaren, en van de verandermogelijkheden in de computertechnologie, eveneens in de komende jaren. Dit zijn de twee voornaamste ingrediënten om een strategie voor de toekomstige inzet van computertechnologie in bedrijfsprocessen uit te werken.
Een derde, over het algemeen minder belangrijke, ingrediënt voor de uitwerking van de strategie is de “Inhaalslag”, die de uitkomst is van het taakgebied Bepalen huidige “Gap”. Hier wordt gekeken naar de onderbenutting van de huidige computertechnologie in de huidige bedrijfsprocessen.

Indeling taakcluster

Schematisch ziet het taakcluster Strategisch support er als volgt uit:

Korte beschrijving van de taakgebieden

Hieronder worden de zeven taakgebieden van het taakcluster Strategisch support kort toegelicht:

1. Bepalen huidige bedrijfsprocessen
In dit taakgebied worden de huidige bedrijfsprocessen beschreven, voor zover dat nog niet is gedaan.

2. Bepalen huidige mogelijkheden computertechnologie
In dit taakgebied worden de huidige mogelijkheden van computertechnologie beschreven, voor zover dat nog niet is gedaan.

3. Bepalen huidige “Gap”
In dit taakgebied wordt de huidig beschikbare computertechnologie afgezet tegen het gebruik in de huidige bedrijfsprocessen. Indien er sprake is van onderbenutting, dan hebben we te maken met een “Gap”. Deze gap kan in het taakgebied Bepalen toekomstige toepassing computertechnologie worden meegenomen om een inhaalslag te bewerkstelligen.

4. Bepalen toekomstige bedrijfsprocessen
Dit taakgebied heeft tot doel een zo accuraat mogelijke beschrijving van de toekomstige bedrijfsprocessen te maken. Input zijn hierbij natuurlijk de eigen interne organisatieontwikkelingen en de ontwikkelingen in relevante onderdelen van de buitenwereld.

5. Bepalen toekomstige mogelijkheden computertechnologie
Dit taakgebied heeft tot doel een zo accuraat mogelijke beschrijving van de toekomstige mogelijkheden van computertechnologie te maken. Hierbij is dan met name te denken aan innovaties op het gebied van computertechnologie.

6. Bepalen veranderbehoefte
In het taakgebied Bepalen veranderbehoefte wordt een beschrijving gemaakt van de verschillen tussen de toekomstige en de huidige bedrijfsprocessen.

7. Bepalen verandermogelijkheden
In het taakgebied Bepalen verandermogelijkheden wordt een beschrijving gemaakt van de verschillen tussen de toekomstige en de huidige mogelijkheden van computertechnologie.

8. Bepalen strategie business – computertechnologie
Deze laatste taakgebied in het taakcluster Strategisch support heeft tot doel het uitwerken van een realistische strategie rondom toekomstige inzet van computertechnologie binnen de toekomstige eigen bedrijfsprocessen.