Tactisch Support

Tactisch support is het taakcluster waarbinnen in twee taakgebiedende taken worden beschreven die dienen te worden uitgevoerd om op jaarbasis het gebruik van computertechnologie op het juiste spoor te houden.

Introductie

Het taakcluster Tactisch support heeft een inhoudelijke component en een component waarin de bijbehorende afspraken met externe partijen worden geregeld. De inhoudelijke component zoomt in op de behoefte aan operationeel werk om met name de bestaande optimale inzet van computertechnologie in de bedrijfsprocessen in het komend jaar te garanderen. Daarnaast wordt ingezoomd op de aanpassingen die in het komend jaar gewenst zijn. De wijze van uitvoering kan overigens verschillen; voor sommige aanpassingen is een stuksgewijze aanpak (één voor één) het meest verstandig, maar aanpassingen kunnen ook worden gebundeld en in sprints, releases of projecten worden uitgevoerd.

Daarnaast worden in dit taakcluster elk jaar de contractuele afspraken met externe leveranciers tegen het licht gehouden. Functionele behoeften variëren per jaar en daarmee ook de contractuele afspraken die nodig zijn. In het taakgebied Contract management worden deze afspraken per jaar vernieuwd.

Indeling taakcluster

Schematisch ziet het taakcluster Tactisch support er als volgt uit:

Hieronder worden de zes taakgebieden van het taakcluster Tactisch support kort nader toegelicht:

1. Behoeftemanagement
In het taakgebied Behoeftemanagement wordt de behoefte aan inzet van computertechnologie in de organisatie voor het komend jaar bepaald. Deze behoefte omvat zowel de huidige operationele inzet als de wijzingen daarop.

2. Contractmanagement
In het taakgebied Contactmanagement worden contracten met externe partijen afgesloten voor de door deze partijen te leveren producten en diensten op het gebied van computertechnologie. Met interne partijen, met name natuurlijk de groep die technisch de computertechnologie verzorgt, worden normaal gesproken geen contracten afgesloten.