3: Phanta Rhei – Alles stroomt

Phanta rhei is een uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus en wil aangeven dat niets gelijk blijft of stilstaat. Een gedachte die hierbij vaak ter illustratie wordt genoemd is dat je nooit “tweemaal in dezelfde rivier kunt stappen”. Of om het anders te verwoorden: “Verandering is de enige constante.”

Uitgaan van stabiliteit of uitgaan van verandering?

Uitgangspunt van veel IT-omgevingen is vaak juist wel het streven naar een bepaalde stabiliteit en continuïteit. Daarnaast bestaan dan wijzigingstrajecten in de vorm van periodieke updates (releases, scrum) en projecten. Binnen MCTL is gekozen voor het uitgangspunt dat “Alles stroomt”, met andere woorden, dat verandering de standaard is. Natuurlijk betekent dat niet dat alles elke dag verandert, dat zou een onzinnige en buitengewoon contraproductieve inzet van computertechnologie tot gevolg hebben. Maar geleidelijke, constante verandering kan wel degelijk heel goed worden vormgegeven en tot zeer fraaie resultaten leiden.

Voorbeeld 1: De webwinkel

Een webwinkel, uiteraard zeer afhankelijk van computertechnologie, heeft als strategie dat elke twee weken een wijziging wordt doorgevoerd. Dat kan elke keer op een ander gebied betrekking hebben: de ene keer wordt de presentatie van producten verbeterd, de andere keer de zoekmogelijkheden op de site, een volgende keer weer de fulfilment (afhandeling van orders in de backoffice), dan weer worden in het factureringssysteem verbeteringen aangebracht…

Voortdurende, gestage verandering

Gestage verandering van technologie, werkprocessen, kennis en wat verder allemaal kan worden bedacht, geeft uiteindelijk meer stabiliteit dan wat nog vaak wordt getracht te doen: een stabiele omgeving creëren waar vervolgens van buitenaf (door andere afdelingen / externe leveranciers) wijzigingen op worden afgevuurd.