7: Ockhams scheermes

Ockhams scheermes is een principe dat afkomstig is uit de kennistheorie en het wordt toegeschreven aan de 14e-eeuwse Engelse filosoof Willem van Ockham. Het scheermes symboliseert het wegnemen (scheren) van alle onnodige ingewikkeldheden en aannames om bij de eenvoudigste verklaring of beschrijving te komen.

“Complexiteit is een teken van slechte opzet en structuur”

Video over het nastreven van eenvoud

De video kunt u hieronder bekijken (zet geluid aan!):

Voorbeeld ter illustratie

De evolutietheorie van Darwin, ontstaan in 1859, is gebaseerd op slechts enkele regels, waarvoor inmiddels ook veel wetenschappelijk bewijs is:
1. Erfelijkheid: Eigenschappen kunnen worden doorgegeven aan volgelingen
2. Genetische variatie: Via verschillende wegen kunnen variaties in het erfelijk materiaal ontstaan, en daarmee andere eigenschappen
3. Natuurlijke selectie: Organismen met voor een omgeving profijtelijke eigenschappen hebben een grotere kans op overleving, en daarmee op het creëren van volgelingen

Het is een heel sterke theorie die alweer ruim 1,5 eeuw meegaat. Toch zou uiteraard best kunnen dat deze evolutietheorie in de toekomst wordt vervangen door een theorie die nog minder aannames en stappen nodig heeft ter verklaring van evolutie van leven.

Eenvoud is niet eenvoudig!

Eenvoud moet overigens niet verward worden met eenvoudig. Zo is bijvoorbeeld de algemene relativiteitstheorie van Einstein ook een fraai voorbeeld van eenvoud, maar voor veel mensen bepaald niet eenvoudig te begrijpen.

Gerelateerd aan het onderwerp van dit boek is het scheermes onder andere terug te vinden in het verlaten van het demand <> supply model. Het demand <> supply model heeft complexiteit geïntroduceerd omdat het een gap tussen demand en supply veroorzaakt. Dat werd vervolgens weer opgelost door een brugfunctie, een vertaalfunctie of iets dergelijks te introduceren. Binnen MCTL wordt in plaats van een demand <> supply model met bijbehorende gap, een directe link gelegd tussen de leverancier van computertechnologie en de gebruiker ervan (zie ook uitgangspunt 5).
In dit kader kan een relatie met Lean worden gelegd. Hoewel de toepassing van Lean in de praktijk nog wel eens uit de bocht vliegt, zijn de uitgangspunten van Lean nastrevenswaardig: klantwensen en klantwaarde als uitgangspunt nemen, end-to-end optimalisatie nastreven, complexe oplossingen vermijden, continu verbeteren op basis van feiten en personeel bij verbeteringen betrekken.