8: Right First Time

Een aardige uitspraak bij het achtste uitgangspunt is:

“Als je iets doet, waarom zou je het dan niet in één keer goed doen?”

Maar helaas gaat het volgende in de praktijk meer op:

“Er is nooit tijd om iets goed te doen, maar altijd tijd om het overnieuw te doen”

Right First Time in werkprocessen

Het uitvoeren van werk dient zo te gebeuren dat vooraf bepaalde kwaliteitsniveaus worden behaald. Een bekende werkwijze om dit te realiseren is het introduceren van tussentijdse en eindcontroles. Een voorbeeld van een processchema gebaseerd op dit principe ziet er als volgt uit:

Kenmerken in dit processchema zijn de controlemomenten en de terugloop loops, waardoor gemaakte fouten worden hersteld. Gaan we uit van het Right first time principe, dan ziet het schema er als volgt uit:

Hier zijn geen tussentijdse of eindcontroles meer te vinden. Alle activiteiten zijn zo gestructureerd dat de uitvoering van het werk eigenlijk niet fout kán gaan.

Voorbeeld 1: De laptop

U heeft wellicht wel eens een laptop op een beamer moeten aansluiten U zult dan hebben gemerkt dat de kabel zo is geconstrueerd dat dat maar op één manier kan. Of een HDMI-aansluiting; ook deze is asymmetrisch gemaakt zodat deze maar op één manier past.

Geen controle, maar goede constructies

De kunst is om niet alleen spullen maar ook de manier van werken (processen, procedures) vanuit het principe van Right First time te construeren. In bovenstaand schema leidt dat er toe dat in principe alle activiteiten van boven naar beneden één keer worden doorlopen. Mocht er onverhoopt in bijvoorbeeld Activiteit 1 iets niet helemaal goed zijn gegaan, dan is het eenvoudigweg niet mogelijk met Activiteit 2 van start te gaan of loopt Activiteit 2 op enig moment vast. Er is dus niet zozeer een controle, er ontstaat simpelweg een obstakel bij Activiteit 2. Het enige dat er dan moet worden gedaan is een stap terug zetten in de Activiteiten. Vandaar dat de pijlen van Activiteit 1 naar 2 en vandaar naar 3 enzovoort lopen. Maar evengoed ook terug van 2 naar 1 zodat met minimale overhead activiteiten die nog niet helemaal juist zijn afgerond alsnog tot een goed einde kunnen worden gebracht.